น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนลเดอซาลอน ขอถวายผลงานจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 ธันวาคม 2559


ธ สถิตทั่วพื้นปฐพี : แผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9 ผู้ซึ่งทรงงานอย่างหนัก พัฒนาประเทศ ในทุกด้าน ให้แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอันเป็นที่รักของพระองค์ (ญาณิดา ศรประดิษฐ์)


ใต้ร่มพระบารมี : “ความสุขพระราชหฤทัย” พ่อหลวงแผ่นดินไทย เสียสละสุขส่วนพระองค์เพื่อความผาสุกของปวงประชา (นุจรี สุดรอด)


ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ : เทวดาผู้ทรงพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทย ท่านจะอยู่ในดวงใจตราบจนนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (วรรศิริ อินทสุทธิ์)


พลังศรัทธา ของแผ่นดิน : ไทรทั่วถิ่น สร้างความดี นี้สืบสาน มหาวชิราวุธ ทรงไว้ ให้ตำนาน ของแผ่นดินไทย สามัคคี ใต้ร่มไทร ภูมิพล รวมดวงใจให้พัฒนา (ริน)

This entry was posted in Our Journey. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>